Start

Komunikat ABW do myśliwych

Darz Bór.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem.

Być może dotyczy on kogoś z naszego koła.

komunikat


 

Pilotażowy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Darz Bór.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

INSTRUKCJA

 

Komunikat Zarządu

Darz Bór.

W załączniku komunikat dotyczący składek za rok 2022

załącznik

 

Komunikat z ZO PZŁ w Białymstoku

Darz Bór.

Poniżej informacja z ZO.

 

 

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 408/2021
z dnia 5 listopada 2021 r. składka członkowska na rzecz Zrzeszenia w roku 2022 ulega zmianie
i wynosi:

- składka normalna wraz z ubezpieczeniem - 393,- zł

- składka ulgowa wraz z ubezpieczeniem - 218,- zł
Składka ulgowa przysługuje: - młodzieży uczącej się za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej do ukończenia
25 roku życia - myśliwym, którzy ukończą 70 lat do dnia 31 grudnia 2021 r.

Członkom Zrzeszenia, którzy ukończą 80 lat do dnia 31 grudnia 2021 r. przysługuje składka ulgowa
stanowiąca 25% składki normalnej w wysokości: 130,50 wraz z ubezpieczeniem

Zgodnie z § 124 ust. 4 Statutu PZŁ, członek Zrzeszenia opłaca składkę członkowską za
pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego do którego należy.

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy koła o przesłanie składek na konto ZO PZŁ
w Białymstoku : nr: 36 2030 0045 1110 0000 0071 7160

oraz o przesłanie listy myśliwych, którzy opłacili składkę za pośrednictwem koła do
biura ZO PZŁ.

Listy członków w poszczególnych kołach łowieckich zostaną wysłane do kół w późniejszym terminie.

Katarzyna Dojlida

starszy referent

ZO PZŁ w  Białystoku

-- 
Zarząd Okręgowy w Białymstoku
tel.: + 48 85 6752 435, + 48 669 304 204
fax.: + 48 85 6752 476
 
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości